Kerafix® Firestop opschuimende kit

Kerafix® Firestop Putty is een bij brand opschuimende kit op een waterige dispersie basis. Bij brand expandeert deze opschuimende kit al vanaf 140° C en vormt daarbij een vaste hitte-isolerende koolstoflaag. Daardoor wordt de verspreiding van vuur en rook verhinderd. De kit wordt in een gebruiksvriendelijke koker geleverd en is vrij van oplosmiddel. Firestop Putty bevat geen halogenen, die bij brand corrosieve of giftige gassen kunnen veroorzaken.

Kerafix® Firestop is overschilderbaar met elk gewenst verfsysteem.

* productcertificaten beschikbaar op aanvraag


Beschrijving

Componenten 1
Consistentie Pasteus
Soortelijk gewicht (kg /1 ltr) 1,39
Verwerkingstemperatuur vanaf + 5° C
Opschuimtemperatuur vanaf ca. 140° C
Expansievolume ca. 20-voudig bij 450° C, vrije expansie
Drukopbouw ca. 0,8 N/mm²
Verpakking 310 mL
Kleur Zwart
Bewaaradvies 12 maanden te bewaren in niet geopende verpakking, droogbewaring en temperaturen tussen + 5° C en + 25° C