Paintcaliper

De Paint Caliper is voorzien van een wig, speciaal voor schilders, glaszetters, timmerlieden, uitvoerders, etc.

Met de Paint Caliper worden de volgende waarden bepaald:

  • Omkantspeling – In veel normen en bestekken wordt de maximale omkantenspeling nauwkeurig voorgeschreven
  • Speling/scheuren – Te denken valt hierbij aan de ruimte voor krimpvoegen, kitvoegen, scheurdikte in beton(-wanden) etc.

Materiaal: staal/RVS
Aantal voelers: 13
Bereik WIG: 1 – 10 mm